MQ75/100/150-2T

Carbide End Mill
MQ75/100/150-2T
MQ75/100/150-2T

Square End Mills (Long Shank)

 • MG
 • 0.6
 • 35
 • 2
 • HRC48
 • 90
 • TiAIN F
 • P1-4
 • M1-2
 • K1-2
 • N1,2,5

Description

Long shank carbide end mill with two flutes, it can be up to HRC 48-50.
 
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Diameter
D1 L1 L2 D2
MQ75-0202 2.0 6 75 4
MQ75-0302 3.0 9 75 4
MQ75-0402 4.0 12 75 4
MQ100-0502 5.0 15 100 6
MQ100-0602 6.0 20 100 6
MQ100-0802 8.0 25 100 8
MQ100-1002 10.0 30 100 10
MQ100-1202 12.0 35 100 12
MQ150-1602 16.0 40 150 16
MQ150-2002 20.0 50 150 20
TOP